وبلاگ

توضیح وبلاگ من

موضوع: "کـوتـاه نـوشـت"

رقص شهدا

#شهدای_مریوان

در خون غلتیدن و پر گشودنت، رقصی زیبا بود.

چرا رقص تو تماشایی نیست؟

خلوتگه راز

#قرارجمعه


ربنا! آتنا…

نوری از جنس بلور،

در این خلوتگه راز،

فرجی از جنس ظهور…

مع الاسف

 #قرارجمعه

جمعه‌ها

حرفی برای نوشتن ندارم،

نیامدنت تکراری شده است

و

ما عادت کرده‌ایم.

 

حب المهدی یجمعنا

پیاده روی اربعین کوله پشتی بر دوش‌مان بود. روی پرچم‌مان نوشته بودیم «حب الحسین یجمعنا».

روزی می‌آید که کوله پشتی بر دوشمان است و رهسپار کعبه می‌شویم. روی پرچم‌هایمان می‌نویسیم «حب المهدی یجمعنا».