بزرگواری

نوشته شده توسط روشنک بنت سینا در 1397/01/26

اگر من بودم جوری وانمود می‌کردم که طرف مقابل شرمنده نشود. حتی اگر عذر و بهانه‌اش پذیرفتنی نباشد.

آخ که این بزرگواری چقدر دست نیافتنی است.

و شاید من زیادی پر توقع هستم و دل نازک.

اشتراک گذاری این مطلب!